Athoniki_ΤROFIMON._VERT_GOLD 01Athoniki_ΤROFIMON._VERT_GOLD 01

CONTACT

ATHONIKI TROFIMON I.K.E.
PARNITHOS 60-EUSMOS
POSTAL CODE:56224 
THESSALONIKI
FON:+302310642586
Athoniki_ΤROFIMON._VERT_GOLD 01

ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ I.K.E.
ΠΆΡΝΗΘΟΣ 60-ΕΎΟΣΜΟΣ
Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ:+302310642586

ND_LOGO_GREY